Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach

1946

OSP Kamionki powstała w 1946r. Grupę założycielską stanowili:

 • Franciszek Sznura – prezes
 • Andrzej Tomczak – naczelnik
 • Stanisław Jackowski, Ludwik Maciejewski i Antoni Dziura – członkowie zarządu.


Od roku 1947 do organizującej swe szeregi straży dołączyli druhowie: Walenty Szymański i Hieronim Rymelski. Pierwsze zebrania odbywały się w prywatnych domach (u pana Ludwika Maciejewskiego i pana Hieronima Rymelskiego) oraz w lokalu świetlicy Gromadzkiej Rady Narodowej. W początkowych latach działalności OSP Kamionki nie miała swojej remizy. Czynem społecznym przystąpiono do jej budowy. W miejscu obecnej remizy w latach powojennych była kuźnia, którą wyremontowano i dostosowano do potrzeb straży. Oddanie remizy przerobionej z kuźni odbyło się w 1956 r. – w 10 rocznicę powstania OSP Kamionki.

1955

W roku 1955 skład zarządu OSP był następujący:

 • Ludwik Maciejewski
 • Stanisław Jackowski
 • Franciszek Wachowiak
 • Edmund Scelina
 • Hieronim Rymelski
 • Florian Majsner

W okresie powojennym wyposażenie bojowe jednostki stanowiła sikawka ręczna na wozie konnym, a od połowy lat sześćdziesiątych jednostka dysponowała już nowocześniejszym sprzętem pożarniczym, tj. motopompą. Warto również jako ciekawostkę podać, że w latach pięćdziesiątych istniało na wsi stanowisko stróża nocnego, którego zadaniem było wykonywanie nocnych obchodów wsi i alarmowanie mieszkańców o zagrożeniu pożarowym. Trzeba pamiętać, że w tamtym okresie większość zagród była kryta strzechą, a w pobliżu stały duże drewniane stodoły. Należy też wspomnieć, że sołtys wsi (a był nim wówczas Michał Wlazły) miał prawo ogłaszać próbne alarmy. Każdy gospodarz musiał wstawić się z zaprzęgiem konnym, beczkowozem oraz bosakiem. Sołtys sprawdzał obecność, a za niewstawienie groziła kara pieniężna.

1959

W 1959r. powołano nowy zarząd:

 • Edmund Dudek – prezes
 • Edmund Scelina – naczelnik
 • Marian Bąkowski – skarbnik
 • Ludwik Maciejewski – sekretarz
 • Florian Majsner – gospodarz

Do komisji rewizyjnej powołano:

 • Hieronima Rymelskiego
 • Franciszka Wachowiaka
 • Ignacego Baranowskiego

Zarząd ten podjął decyzję o budowie nowej remizy. Rozpoczęto ją rok później, a ukończono w 1961 r. Wszystkie prace wykonano w czynie społecznym. Każdy strażak musiał przepracować przy budowie 30 godzin. W 1962 r. strażacy otrzymali mundury, uczestniczyli w szkoleniach i zawodach strażackich.

1967

W  maju 1967 r. wybrano kolejny zarząd, w którym znaleźli się nowi członkowie:

 • Hieronim Rymelski
 • Roman Dziura
 • Janina Rozmiarek

Członkami komisji rewizyjnej zostali:

 • Franciszek Wachowiak
 • Stanisław Jackowski
 • Aleksander Wolski
 • Róża Szczepankiewicz

Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki był zakup samochodu bojowego marki STAR 20. Należy też wspomnieć, że właśnie w tym roku zaczęła działać żeńska drużyna strażacka. W jej skład wchodziły druhny:

 • Czesława Dziura
 • Róża Szczepankiewicz
 • Janina Rozmiarek
 • Irena Rymelska
 • Janina Wachowiak
 • Teresa Łopata
 • Emilia Waligóra
 • Elżbieta Maciejewska

To właśnie ta drużyna w roku 1970 zajęła III miejsce w zawodach powiatowych, co zostało odnotowane w prasie lokalnej (Gazecie Poznańskiej).

Przez wiele lat do zadań strażaków należało przeprowadzenie raz w roku kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego w gospodarstwach oraz sprawdzanie stanu utrzymania ładu i porządku w zagrodach. Każde gospodarstwo musiało być wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy: drabinę, bosak i wiadro.

1970

W roku 1970 do zarządu weszli:

 • Edmund Dudek – prezes
 •  Ludwik Maciejewski – naczelnik
 • Hieronim Rymelski – II wiceprezes
 • Marian Bąkowski – skarbnik
 • Jerzy Baranowski – gospodarz
 • Czesław Dziura – sekretarz
 • Janina Wiśniewska – członek zarządu

Do komisji rewizyjnej wybrano:

 • Jana Jóźwiaka
 • Bogdana Rozmiarka
 • Franciszka Wachowiaka

1972

1972 r. działalności tego zarządu jego skład uległ zmianie. Prezesem został Wojciech Cieloszyk, naczelnikiem Alfred Perederij, zastępcą naczelnika Sylwester Pitoń, skarbnikiem Roman Dziura, gospodarzem Walenty Szymanowski, a członkiem zarządu Hieronim Rymelski. Komisja rewizyjna: Jan Jóźwiak, Franciszek Wachowiak, Marian Bąkowski.

Po roku wybrano nowy skład zarządu: prezesem nadal pozostał Wojciech Cieloszyk, naczelnikiem został Sylwester Pitoń, skarbnikiem Czesław Majsner, sekretarzem Grzegorz Mądrecki, drugim wiceprezesem Józef Jackowski, a gospodarzem Walenty Szymański. Skład komisji rewizyjnej nie uległ zmianie i pozostał taki sam do roku 1980.

Wojciech Cieloszyk pełnił funkcję prezesa OSP Kamionki do 1985r. Sylwester Pitoń był komendantem do roku 2000, a Czesław Majsner pełnił funkcję skarbnika do 2003 r.

1985

W 1985 r. prezesem OSP zostaje Marek Mądrecki. nowymi członkami zarządu są: Małgorzata Walkowiak sekretarz i Mariusz Remisz zastępca naczelnika. Zmienił się również skład komisji rewizyjnej: Zenon Janeczko, Michał Wolski, Ryszard Beszterda.

W 1988 r. dokonano zmiany na stanowisku prezesa. Został nim Ryszard Beszterda, a nowym członkiem komisji rewizyjnej został Grzegorz Mądrecki. W 1991 r. Michała Wolskiego zastąpił
w komisji rewizyjnej Kryspin Waligóra.

Od 1994 r. do dnia dzisiejszego prezesem OSP Kamionki jest Leszek Walkowiak. W roku tym w skład zarządu wszedł również Kryspin Waligóra, który został wiceprezesem, a przewodniczącym komisji rewizyjnej został Zbigniew Wachowiak.

Na przestrzeni lat dziewięćdziesiątych przystąpiono do modernizacji remizy. Drewnianą podłogę zastąpiono posadzką z płytek. Wymieniono drzwi, okna, dobudowano toalety, wyremontowano kuchnię, zlikwidowano piec węglowy, który zastąpiono ogrzewaniem gazowym.

2001

W roku 2001 przystąpiono do rozbudowy remizy. Postawiono w stanie surowym duży garaż

i pomieszczenie socjalne. Zarówno prace remontowe, jak i te związane z rozbudową wykonane były przez strażaków w czynie społecznym. Środki na materiały pochodziły z funduszy gminnych oraz imprez organizowanych przez OSP ( w tym również z festynów).

Aktualnie nasza OSP dysponuje dużą salą okolicznościową z zapleczem kuchennym, salą komputerową, pomieszczeniem socjalnym, w którym funkcjonuje świetlica dla dzieci oraz garażem z miejscem na dwa samochody bojowe.

Cieszy nas fakt, że sprawność bojowa naszej jednostki została podniesiona poprzez zakup używanego samochodu bojowego typu STAR GBA 1,6 ufundowanego przez Gminę Kórnik w 2006r.

Remont i modernizacja remizy oraz jej rozbudowa umożliwiły działalność kulturalno – oświatową, która na przestrzeni ostatnich lat stała się ważnym aspektem działania OSP w Kamionkach.

2006

W dniu 18 lutego 2006r dokonano nowego wyboru władz OSP na nowa, czteroletnią kadencję. Zarząd tworzą:

 • Leszek Walkowiak – prezes
 • Mariusz Remisz – wiceprezes – naczelnik
 • Grzegorz Rymelski – wiceprezes
 • Sławomir Kurek – zastępca naczelnika
 • Małgorzata Walkowiak – sekretarz
 • Renata Bąkowska – skarbnik
 • Dorota Łuczak – kronikarz
 • Dariusz Krzak – gospodarz
 • Tomasz Bąkowski – członek zarządu

Wybrano również komisję rewizyjną w składzie:

 • Dariusz Meissner – przewodniczący
 • Jarosław Lange – sekretarz
 • Mirosław Sieńko – członek komisji

Kolejne lata wymagały dużej aktywności i zaangażowania od strażaków na rzecz rozwoju jednostki. Zaczęto się szkolić, uzupełniać wyposażenie w profesjonalny sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych. Zaczęliśmy także wykorzystywać fundusze unijne. W 2008r. powstało Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe. Dzięki przychylności Pana Burmistrza Centrum to cieszy się zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych do dnia dzisiejszego. Strażacy także wykorzystują szkolenia na sali komputerowej do podnoszenia swoich kwalifikacji. Od roku 2010 do 2014 jako jedna z nielicznych straży przystąpiliśmy do pozyskiwania środków zewnętrznych na remonty i wyposażenie remizy i terenów wokół niej.

2010

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach. (2010 rok)

 • Całkowita wartość – 37 179,65zł
 • PROW – 17 548,96zł
 • Wkład własny –  19 630,69zł

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach w sprzęt niezbędny do jej prawidłowego funkcjonowania. ( 2010 – 2011)

 • Całkowita wartość – 28 153,18zł
 • PROW – 17 912,86zł
 • Wkład własny –  10 240,32zł

Stworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. (2011 – 2012)

 • Całkowita wartość – 35 400,01zł
 • PROW – 24 780,00zł
 • Wkład własny –  10 620,01zł

Siłownia pod chmurką czyli aktywny wypoczynek dla każdego. (2014 – 2015)

 • Całkowita wartość – 23 894,00zł
 • PROW – 19 115,20zł
 • Wkład własny –  4 778,80zł

PODSUMOWANIE:

 • Całość unijne –  124 626,84zł
 • PROW – 79 357,02zł
 • Wkład własny – 45 269,82zł

2011

2011r. zaszyły zmiany w zarządzie.

 • Leszek Walkowiak – prezes
 • Dariusz Krzak – w-ce prezes
 • Tomasz Bąkowski – naczelnik
 • Dorota Łuczak – sekretarz
 • Renata Bąkowska – skarbnik
 • Barbara Bąkowska – gospodarz
 • Sławomir Kurek – w-ce prezes
 • Malwina Domagała – członek zarządu OSP
 • Mikołaj Sieńko – członek zarządu OSP

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich strażaków jednostka nasza stała się profesjonalną drużyną. Przed nami otworzyły się nowe możliwości, ale też nowe wyzwania. Dzięki uporowi i determinacji doczekaliśmy się chwili w której zostaliśmy powołani do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Bardzo ważną rolę w naszej działalności odgrywa praca z młodzieżą. Odbywają się szkolenia, kursy, Akademia Młodego Strażaka to tylko nieliczne działania, którymi można by się pochwalić.

2015

Przełomowy rok w historii OSP w Kamionkach.

Dnia 12.12.2015 Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Dokument został złożony na ręce Prezesa Jednostki OSP Kamionki dh Leszka Walkowiaka przez Zastępcę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jerzego Raneckiego w asyście Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego, oraz Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu st. bryg. Witolda Rerwersa.


2017

Dzięki staraniom druhów oraz przychylności Burmistrza i Radnych Miasta i Gminy Kórnik jednostka wzbogaciła się o nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Przetarg na dostawę pojazdu został ogłoszony we wrześniu, jedyną i zarazem najkorzystniejszą ofertę na dostawę pojazdu złożyła firma Bocar. Koszt nowego samochodu to blisko 1 mln. 200 tys. złotych, środki na jego zakup pochodziły m.in. z dofinansowania Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Gminy Kórnik.


2020

W 2020r. zaszły zmiany w zarządzie.

Prezes : Leszek Walkowiak

Naczelnik: Łukasz Górski

Z-Naczelnika : Mariusz Bularski

Sekretarz: Magdalena Wańko

Skarbnik: Roksana Markiewicz

Przewodniczący Komisji rewizyjnej: Roman Pelczyk

Członek komisji: Mikołaj Sieńko

Członek komisji: Malwina Domagała


W tym roku wybraliśmy również nowe logo jednostki, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Nawiązuje ono do historii OSP, która powstała w centrum wsi, gdzie kiedyś znajdował się kowal.  

2021

W 2021r. wybrano nowy zarząd na nową kadencję. 


Prezes : Łukasz Górski

Naczelnik: Mariusz Bularski

Z-Naczelnika : Adam Mądrecki

Sekretarz: Jędrzej Mikulski 

Skarbnik: Michał Groblewski 


Przewodniczący Komisji rewizyjnej: Roman Pelczyk

Członek komisji: Mikołaj Sieńko

Członek komisji: Malwina Domagała

2023

Rok 2023 przyniósł wiele pozytywnych zmian w życiu jednostki.


Dzięki wsparciu Radnych Miasta i Gminy Kórnik, Burmistrzom: Przemysław Pacholski oraz Sebastian Wlazły, do naszej remizy został dobudowany nowy garaż o powierzchni 100m2. Blisko dwa lata trwały prace związane z rozbudową naszej remizy. Począwszy od rozmów z Burmistrzem, przez projektowanie, realizację, aż do odbioru końcowego. 


Całość została sfinansowana z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, a wartość inwestycji to 723899.30zł. W przetargu wyłoniono wykonawcę i była nim firma Komplex Zbigniew Wycisk, której dziękujemy za starania i wiele dodatkowych prac, które dotyczyły m.in. wymiany instalacji elektrycznej w budynku, założenie instalacji odgromowej.


Wraz z rozbudową dostarczono nam również dwie szafy do suszenia mundurów bojowych.

Rozbudowa to nie jedyna inwestycja jaka została zrealizowana w tym czasie. W miesiącu lipcu tego roku przeprowadziliśmy również remont starego garażu, pomieszczeń socjalnych i sali. Nie udałoby się to bez wsparcia Sołectw Kamioneckich i Pań Liliana Wawrzyniak , Anetta Prętka-Kulka i Magdalena Kosakowska.