MDP - Młodzieżowa Drużyna pożarnicza

Czym jest MDP?


Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest częścią naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, do której mogą dołączyć osoby w wieku od 12 do 18 roku życia. Ideą MDP jest zainteresowanie młodzieży tematem ochrony przeciwpożarowej, nauki pierwszej pomocy oraz prawidłowych zachowań w sytuacjach kryzysowych. Poprzez zajęcia członkowie przygotowywani są do kursu podstawowego strażaka – ochotnika, który odbywa się w Państwowej Straży Pożarnej i jest konieczny aby po ukończeniu 18 r. ż. można było uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

NASZA KADRA DYDAKTYCZNA

Jędrzej Mikulski

Strażak / Sekretarz OSP

Miłośnik straży pożarnej, wieloletni członek OSP w Kamionkach. Operator numeru alarmowego w Centrum Powiadomienia Ratunkowego. Ukończył kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskując tytuł Ratownika.

Roksana Markiewicz

Strażak

Doświadczona Strażak OSP. Ukończyła kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskując tytuł Ratownika.

Łukasz Górski

Prezes / Strażak OSP

Obecnie pełniący funkcję Prezesa OSP. Doświadczony Strażak OSP, absolwent uczelni wyższej na kierunku Ratownictwo Medyczne. Na co dzień pracujący w WSPR w Poznaniu. Posiadający również tytuł Ratownika Wodnego.