Zarząd OSP

Zarząd OSP

Łukasz Górski

Prezes

Mariusz Bularski

Naczelnik

Adam Mądrecki

Zastępca naczelnika

Jędrzej Mikulski

Sekretarz

Michał Groblewski

Skarbnik

Komisja rewizycjna

Roman Pelczyk

Przewodniczący

Mikołaj Sieńko

wiceprzewodniczący

Malwina Domagała

Sekretarz