Telefony alarmowe

Telefon alarmowy

Policja

Państwowa Straż Pożarna

Pogotowie Ratunkowe

Straż Miejska

Straż Miejska Kórnik

Pogotowie Energetyczne

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie techniczne Aquanet

Pogotowie weterynaryjne

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego