Zarząd OSP

Łukasz Górski

Prezes

Mariusz Bularski

Naczelnik

Adam Mądrecki

Zastępca Naczelnika

Jędrzej Mikulski

Sekretarz

Maja Kowalewska

Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Roman Pelczyk

Przewodniczący

Mikołaj Sieńko

 
Wicerzewodniczący

Malwina Domagała

Sekretarz komisji