Przetarg

Pytania i odpowiedzi do przetargu na „Dostawę ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych dla OSP Kamionki.”

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udzielam wyjaśnień, w związku z zapytaniem jednego
z Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Dostawa ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych dla OSP Kamionki”

Pytania i odpowiedzi z dnia 21.08.2017r do pobrania w formacie .pdf
Pytania i odpowiedzi z dnia 23.08.2017r do pobrania w formacie .pdf
Pytania i odpowiedzi z dnia 21.08.2017r.Pytania i odpowiedzi z dnia 23.08.2017r.