Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych dla OSP Kamionki.

Dostawę ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych dla OSP Kamionki.

Dokumenty do pobrania.

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówieni
Załącznik nr 2. Zestawienie specjalistycznego sprzętu
Załącznik nr 3. Formularz ofertowy
Załącznik nr 4. Oświadczenie JEDZ
Załącznik nr 5. Wzór umowy
Załącznik nr 6. Oświadczenie
Całość (Ogłoszenie, SIWZ + Załączniki)