Ogólne

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

W dniu wczorajszym odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2020 🧑‍⚖️
Zgromadzenie udzieliło absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy i wyłoniło jego nowy skład.
Wybrano poszczególne osoby na stanowiska:
Prezes – Łukasz Górski
Naczelnik – Mariusz Bularski
Zastępca Naczelnika – Adam Mądrecki
Sekretarz – Jędrzej Mikulski
Skarbnik – Maja Kowalewska
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Roman Pelczyk
Członek komisji – Mikołaj Sieńko
Członek komisji – Malwina Domagała
Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność .
Ustępującemu Zarządowi dziękujemy za całą pracę , a nowemu życzymy samych sukcesów 🤝