Ważne telefony

Telefony alarmowe!

 • 112 – telefon alarmowy
 • Policja – 997
 • Państwowa Straż Pożarna – 998
 • Pogotowie Ratunkowe – 999
 • Straż Miejska – 986/ 604 607 104(Kórnik)
 • Pogotowie Energetyczne – 991
 • Pogotowie Gazowe – 992
 • Pogotowie Ciepłownicze – 993
 • Pogotowie techniczne firmy Aquanet – 994
 • Pogotowie Weterynaryjne – 9283
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 8 206 701
 • Bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 9287