Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach

OSP Kamionki powstała w 1946r. Grupę założycielską stanowili:

 • Franciszek Sznura – prezes
 • Andrzej Tomczak – naczelnik
 • Stanisław Jackowski, Ludwik Maciejewski i Antoni Dziura – członkowie zarządu.

Od roku 1947 do organizującej swe szeregi straży dołączyli druhowie: Walenty Szymański i Hieronim Rymelski. Pierwsze zebrania odbywały się w prywatnych domach (u pana Ludwika Maciejewskiego i pana Hieronima Rymelskiego) oraz w lokalu świetlicy Gromadzkiej Rady Narodowej. W początkowych latach działalności OSP Kamionki nie miała swojej remizy. Czynem społecznym przystąpiono do jej budowy. W miejscu obecnej remizy w latach powojennych była kuźnia, którą wyremontowano i dostosowano do potrzeb straży. Oddanie remizy przerobionej z kuźni odbyło się w 1956 r. – w 10 rocznicę powstania OSP Kamionki.

W roku 1955 skład zarządu OSP był następujący:

 • Ludwik Maciejewski
 • Stanisław Jackowski
 • Franciszek Wachowiak
 • Edmund Scelina
 • Hieronim Rymelski
 • Florian Majsner

W okresie powojennym wyposażenie bojowe jednostki stanowiła sikawka ręczna na wozie konnym, a od połowy lat sześćdziesiątych jednostka dysponowała już nowocześniejszym sprzętem pożarniczym, tj. motopompą. Warto również jako ciekawostkę podać, że w latach pięćdziesiątych istniało na wsi stanowisko stróża nocnego, którego zadaniem było wykonywanie nocnych obchodów wsi i alarmowanie mieszkańców o zagrożeniu pożarowym. Trzeba pamiętać, że w tamtym okresie większość zagród była kryta strzechą, a w pobliżu stały duże drewniane stodoły. Należy też wspomnieć, że sołtys wsi (a był nim wówczas Michał Wlazły) miał prawo ogłaszać próbne alarmy. Każdy gospodarz musiał wstawić się z zaprzęgiem konnym, beczkowozem oraz bosakiem. Sołtys sprawdzał obecność, a za niewstawienie groziła kara pieniężna.

W 1959r. powołano nowy zarząd:

 • Edmund Dudek – prezes
 • Edmund Scelina – naczelnik
 • Marian Bąkowski – skarbnik
 • Ludwik Maciejewski – sekretarz
 • Florian Majsner – gospodarz

Do komisji rewizyjnej powołano:

 • Hieronima Rymelskiego
 • Franciszka Wachowiaka
 • Ignacego Baranowskiego

Zarząd ten podjął decyzję o budowie nowej remizy. Rozpoczęto ją rok później, a ukończono w 1961 r. Wszystkie prace wykonano w czynie społecznym. Każdy strażak musiał przepracować przy budowie 30 godzin. W 1962 r. strażacy otrzymali mundury, uczestniczyli w szkoleniach i zawodach strażackich.

W  maju 1967 r. wybrano kolejny zarząd, w którym znaleźli się nowi członkowie:

 • Hieronim Rymelski
 • Roman Dziura
 • Janina Rozmiarek

Członkami komisji rewizyjnej zostali:

 • Franciszek Wachowiak
 • Stanisław Jackowski
 • Aleksander Wolski
 • Róża Szczepankiewicz

Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki był zakup samochodu bojowego marki STAR 20. Należy też wspomnieć, że właśnie w tym roku zaczęła działać żeńska drużyna strażacka. W jej skład wchodziły druhny:

 • Czesława Dziura
 • Róża Szczepankiewicz
 • Janina Rozmiarek
 • Irena Rymelska
 • Janina Wachowiak
 • Teresa Łopata
 • Emilia Waligóra
 • Elżbieta Maciejewska

To właśnie ta drużyna w roku 1970 zajęła III miejsce w zawodach powiatowych, co zostało odnotowane w prasie lokalnej (Gazecie Poznańskiej).

Przez wiele lat do zadań strażaków należało przeprowadzenie raz w roku kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego w gospodarstwach oraz sprawdzanie stanu utrzymania ładu i porządku w zagrodach. Każde gospodarstwo musiało być wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy: drabinę, bosak i wiadro.

W roku 1970 do zarządu weszli:

 • Edmund Dudek – prezes
 •  Ludwik Maciejewski – naczelnik
 • Hieronim Rymelski – II wiceprezes
 • Marian Bąkowski – skarbnik
 • Jerzy Baranowski – gospodarz
 • Czesław Dziura – sekretarz
 • Janina Wiśniewska – członek zarządu

Do komisji rewizyjnej wybrano:

 • Jana Jóźwiaka
 • Bogdana Rozmiarka
 • Franciszka Wachowiaka

W 1972 r. działalności tego zarządu jego skład uległ zmianie. Prezesem został Wojciech Cieloszyk, naczelnikiem Alfred Perederij, zastępcą naczelnika Sylwester Pitoń, skarbnikiem Roman Dziura, gospodarzem Walenty Szymanowski, a członkiem zarządu Hieronim Rymelski. Komisja rewizyjna: Jan Jóźwiak, Franciszek Wachowiak, Marian Bąkowski.

Po roku wybrano nowy skład zarządu: prezesem nadal pozostał Wojciech Cieloszyk, naczelnikiem został Sylwester Pitoń, skarbnikiem Czesław Majsner, sekretarzem Grzegorz Mądrecki, drugim wiceprezesem Józef Jackowski, a gospodarzem Walenty Szymański. Skład komisji rewizyjnej nie uległ zmianie i pozostał taki sam do roku 1980.

Wojciech Cieloszyk pełnił funkcję prezesa OSP Kamionki do 1985r. Sylwester Pitoń był komendantem do roku 2000, a Czesław Majsner pełnił funkcję skarbnika do 2003 r.

W 1985 r. prezesem OSP zostaje Marek Mądrecki. nowymi członkami zarządu są: Małgorzata Walkowiak sekretarz i Mariusz Remisz zastępca naczelnika. Zmienił się również skład komisji rewizyjnej: Zenon Janeczko, Michał Wolski, Ryszard Beszterda.

W 1988 r. dokonano zmiany na stanowisku prezesa. Został nim Ryszard Beszterda, a nowym członkiem komisji rewizyjnej został Grzegorz Mądrecki. W 1991 r. Michała Wolskiego zastąpił
w komisji rewizyjnej Kryspin Waligóra.

Od 1994 r. do dnia dzisiejszego prezesem OSP Kamionki jest Leszek Walkowiak. W roku tym w skład zarządu wszedł również Kryspin Waligóra, który został wiceprezesem, a przewodniczącym komisji rewizyjnej został Zbigniew Wachowiak.

Na przestrzeni lat dziewięćdziesiątych przystąpiono do modernizacji remizy. Drewnianą podłogę zastąpiono posadzką z płytek. Wymieniono drzwi, okna, dobudowano toalety, wyremontowano kuchnię, zlikwidowano piec węglowy, który zastąpiono ogrzewaniem gazowym.

W roku 2001 przystąpiono do rozbudowy remizy. Postawiono w stanie surowym duży garaż
i pomieszczenie socjalne. Zarówno prace remontowe, jak i te związane z rozbudową wykonane były przez strażaków w czynie społecznym. Środki na materiały pochodziły z funduszy gminnych oraz imprez organizowanych przez OSP ( w tym również z festynów).

Aktualnie nasza OSP dysponuje dużą salą okolicznościową z zapleczem kuchennym, salą komputerową, pomieszczeniem socjalnym, w którym funkcjonuje świetlica dla dzieci oraz garażem z miejscem na dwa samochody bojowe.

Cieszy nas fakt, że sprawność bojowa naszej jednostki została podniesiona poprzez zakup używanego samochodu bojowego typu STAR GBA 1,6 ufundowanego przez Gminę Kórnik w 2006r.

Remont i modernizacja remizy oraz jej rozbudowa umożliwiły działalność kulturalno – oświatową, która na przestrzeni ostatnich lat stała się ważnym aspektem działania OSP w Kamionkach.

W dniu 18 lutego 2006r dokonano nowego wyboru władz OSP na nowa, czteroletnią kadencję. Zarząd tworzą:

 • Leszek Walkowiak – prezes
 • Mariusz Remisz – wiceprezes – naczelnik
 • Grzegorz Rymelski – wiceprezes
 • Sławomir Kurek – zastępca naczelnika
 • Małgorzata Walkowiak – sekretarz
 • Renata Bąkowska – skarbnik
 • Dorota Łuczak – kronikarz
 • Dariusz Krzak – gospodarz
 • Tomasz Bąkowski – członek zarządu

Wybrano również komisję rewizyjną w składzie:

 • Dariusz Meissner – przewodniczący
 • Jarosław Lange – sekretarz
 • Mirosław Sieńko – członek komisji

Kolejne lata wymagały dużej aktywności i zaangażowania od strażaków na rzecz rozwoju jednostki. Zaczęto się szkolić, uzupełniać wyposażenie w profesjonalny sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych. Zaczęliśmy także wykorzystywać fundusze unijne. W 2008r. powstało Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe. Dzięki przychylności Pana Burmistrza Centrum to cieszy się zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych do dnia dzisiejszego. Strażacy także wykorzystują szkolenia na sali komputerowej do podnoszenia swoich kwalifikacji.  Od roku 2010 do 2014 jako jedna z nielicznych straży przystąpiliśmy do pozyskiwania środków zewnętrznych na remonty i wyposażenie remizy i terenów wokół niej.

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach. (2010 rok)

 • Całkowita wartość – 37 179,65zł
 • PROW – 17 548,96zł
 • Wkład własny –  19 630,69zł

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach w sprzęt niezbędny do jej prawidłowego funkcjonowania. ( 2010 – 2011)

 • Całkowita wartość – 28 153,18zł
 • PROW – 17 912,86zł
 • Wkład własny –  10 240,32zł

Stworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. (2011 – 2012)

 • Całkowita wartość – 35 400,01zł
 • PROW – 24 780,00zł
 • Wkład własny –  10 620,01zł

Siłownia pod chmurką czyli aktywny wypoczynek dla każdego. (2014 – 2015)

 • Całkowita wartość – 23 894,00zł
 • PROW – 19 115,20zł
 • Wkład własny –  4 778,80zł

PODSUMOWANIE:

 • Całość unijne –  124 626,84zł
 • PROW – 79 357,02zł
 • Wkład własny – 45 269,82zł

 

W 2011r. zaszyły zmiany w zarządzie.

 • Leszek Walkowiak – prezes
 • Dariusz Krzak – w-ce prezes
 • Tomasz Bąkowski – naczelnik
 • Dorota Łuczak – sekretarz
 • Renata Bąkowska – skarbnik
 • Barbara Bąkowska – gospodarz
 • Sławomir Kurek – w-ce prezes
 • Malwina Domagała – członek zarządu OSP
 • Mikołaj Sieńko – członek zarządu OSP

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich strażaków jednostka nasza stała się profesjonalną drużyną. Przed nami otworzyły się nowe możliwości, ale też nowe wyzwania. Dzięki uporowi i determinacji doczekaliśmy się chwili w której zostaliśmy powołani do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Bardzo ważną rolę w naszej działalności odgrywa praca z młodzieżą. Odbywają się szkolenia, kursy, Akademia Młodego Strażaka to tylko nieliczne działania, którymi można by się pochwalić.