AKTUALNOŚCI Przydatne informacje - wiedza

Nowe oznakowanie przejazdów kolejowych!

Do końca maja br. w całej Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakują wszystkie 14 tys. przejazdów.  Każdy przejazd będzie miał swój indywidualny numer na odblaskowych żółtych naklejkach.

Oznakowanie przejazdów kolejowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększa poziom bezpieczeństwa kierowców oraz pasażerów pociągów. Działanie na służyć szybkim powiadamianiem i wykorzystaniem numeru 112. Projekt ma eliminować potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania kierowców lub zdarzeń losowych. 

Na żółtej naklejce umieszczonej na przejeździe będą trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112 i numery „awaryjne”.

Indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego – przypisany jest do konkretnego przejazdu. Dzięki niemu podczas interwencji operator numeru 112 szybko zlokalizuje przejazd na sieci kolejowej i w terenie. Zapewni to szybkie reakcje na zagrożenia. W kilka minut wstrzymany będzie ruch pociągów i zminimalizowana możliwość zdarzenia.

Numer alarmowy 112 – służy do zgłaszania wypadków lub zagrożenia wypadkiem.

Numery podane „w razie awarii” – to numery do informowania dyspozytora kolei na terenie konkretnego zakładu linii kolejowych

 

PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE JEDNEGO Z PRZEJAZDÓW.

Proces zgłaszania zdarzenia na przejeździe:

W przypadku np.awarii auta lub zdarzenia na przejeździe kolejowym, kierowca po połączeniu się z numerem alarmowym 112,  podaje indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu z naklejki. Operator nr 112 powiadamia specjalnie stworzonym łączem, służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. I wtedy wydane zostaje polecenie wstrzymania ruchu pociągów.

 

Leave a Reply