NOWI STRAŻACY W JEDNOSTCE!

Dzisiaj (22.06.2024) trzech naszych kandydatów:


Karol Mikulski

Mateusz Beszterda

Anna Frączek


Ukończyło z wynikiem pozytywnym Kurs Podstawowy Strażaka Ratownika OSP.

Tym samym nasza sekcja "bojowa" powiększyła się o kolejnych druhów i druhnę mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.


GRATULUJEMY!