Zarząd OSP

Leszek Walkowiak

Prezes

Tomasz Bąkowski

Naczelnik

Dariusz Krzak

Zastępca naczelnika

Magdalena Telesinska

 
Sekretarz

Renata Bąkowska

 
Skarbnik

Katarzyna Krystek

 
Gospodarz

Monika Kurek

Członek

Paweł Ziminski

 
Członek

Michał Pelczyk

 
Członek

Komisja Rewizyjna

Dawid Majsner

Przewodniczący

Kamil Sieńko

 
Wicerzewodniczący

Michał Banaszyński

Sekretarz komisji