Nasza świetlica

W sprawie użyczenia prosimy o kontakt z opiekunem świetlicy: 

Lidia Muckus- Grochowicz

tel.:882-077-644